Service og økonomi

Strafferetsadvokater med stor erfaring

Strafferetlige advokater, også kendt som kriminelle forsvarsadvokater, er specialiserede juridiske fagfolk, der repræsenterer personer, der står over for kriminelle anklager. De kan arbejde sammen med anklagerne om at forhandle om en aftale om tiltalefrafald, fremlægge beviser i retten på vegne af den anklagede og rådgive dem om deres rettigheder under hele proceduren. Strafferetlige advokater skal kunne tænke hurtigt og klart under pres, når de udfordrer anklagemyndighedens sag og argumenterer for et gunstigt resultat for deres klienter.

Strafferetsadvokater skal have et indgående kendskab til lokale, statslige og føderale love og bestemmelser for effektivt at kunne forsvare deres klienter. De skal også forstå appelproceduren, hvis deres klienters sag går for retten, for at sikre, at alle mulige appelmuligheder er blevet udtømt. En strafferetsadvokat bør have kendskab til både materiel strafferet og procesret; det betyder, at han/hun skal vide, hvornår visse regler gælder i forskellige faser af retsprocessen.

En tiltaltes rettigheder varierer afhængigt af, hvilken jurisdiktion han/hun er anklaget i; derfor skal en kriminalforsvarsadvokat have kendskab til alle gældende love på både statsligt og føderalt niveau. En succesfuld kriminaladvokat vil typisk udvikle et forhold til den anklager, der er tildelt deres klients sag, for at nå frem til en acceptabel aftale, der er til gavn for begge involverede parter. I nogle tilfælde kan en vellykket forhandling resultere i mindre anklager eller nedsatte straffe. Men hvis en aftale om en tilståelse ikke er mulig eller ønskes af nogen af parterne, kan sagen gå til en retssag, hvor den vil blive afgjort af en jury eller dommer. 

I retssager, der involverer alvorlige forbrydelser såsom mord eller seksuelle overgreb, kan en dygtig kriminaladvokat ofte argumentere for formildende faktorer såsom midlertidig sindssygdom eller nedsat kapacitet, der kan reducere ansvar eller domfældelsesprocenten. Desuden kan disse advokater påpege fejl begået af politibetjente eller efterforskere under deres undersøgelser af gerningsstedet eller andre aspekter af indsamling af beviser i forbindelse med sagen. Dette kan resultere i undertrykkelse af beviser, som ellers kunne være blevet godkendt i retten, hvilket kan føre til en potentiel frifindelse af deres klient. Erfarne forsvarsadvokater kan også anvende ekspertvidner til at hjælpe med at etablere rimelig tvivl om visse elementer i anklagemyndighedens sag samt afgive vidneudsagn om spørgsmål vedrørende mental sundhed, som kan vise sig at være til gavn for deres klients forsvarsstrategi. 

Jobudsigterne for kriminaladvokater er relativt positive, hvilket til dels skyldes, at der konstant vedtages nye love på både statsligt og føderalt niveau, som kræver mere ekspertise fra jurister med speciale på dette område; derfor vil der sandsynligvis altid være arbejde til rådighed for dem, der ønsker at udøve dette erhverv.

Vis mere
Close