Uddannelse og Ledelse

Red liv på arbejdspladsen med et førstehjælpskursus til alle medarbejdere.

Førstehjælpskursus på arbejdspladsen giver tryghed.

Heldigvis er der krav om førstehjælpskursus på mange arbejdspladser og i offentlige instanser. Det giver en tryghed at vide, at hver enkelt medarbejder har et førstehjælpsbevis. Forhåbentligt får medarbejderne aldrig behov for den læring, der er blevet givet til dem på førstehjælpskurset. Men hvis nu.. Så er alle i trygge hænder.

Det er faktisk en pligt, man har som menneske. Man kan redde et liv, som ellers ville gå spildt. Især når det er et barn, der har akut behov for førstehjælp, går vigtigheden for alvor, op for mange.

Behold dine medarbejdere – giv dem et førstehjælpsbevis.

En virksomhed har brug for sine medarbejdere. Så duer det ikke at de går og falder døde om, uden at blive reddet. Humoristisk, ja. Men der er ingen tvivl om, at et førstehjælpsbevis giver ro og tryghed blandt de ansatte. For hvis nu den farlige situation skulle opstå, så er der viden til at hjælpe.

Det er dog vigtigt, at kurset bliver opfrisket jævnligt. Den viden man forhåbentligt aldrig skal bruge skal være skarp i erindringen. Det er svært at holde noget skarpt, når man aldrig eller meget sjældent bruger det.

Udbydere af førstehjælpskurser har instruktører ansat med mange års erfaring som ambulancereddere. Dette sikrer en høj kvalitet og en sikker og grundig gennemgang af førstehjælp i forskellige situationer.

Under et førstehjælpskursus skal teknikkerne læres gennem kroppen. Altså skal alle situationer udføres. Dette giver en sikkerhed i en farlig situation samt en morsom dag for dine ansatte, hvor de er sammen på en anden måde, mens de lærer at redde liv.Vis mere
Close